Chuyên đề ôn thi đại học

Hiển thị các bài đăng có nhãn Chuyên đề ôn thi đại học. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Chuyên đề ôn thi đại học. Hiển thị tất cả bài đăng

Giải chi tiết 10 câu cuối đề minh họa môn vật lý 2022

Thứ Bảy, 2 tháng 4, 2022 | tháng 4 02, 2022 0 nhận xét

Định luật bảo toàn động lượng

Thứ Ba, 4 tháng 1, 2022 | tháng 1 04, 2022 0 nhận xét

Một số bài toán thú vị về Định luật bảo toàn cơ năng

Thứ Năm, 30 tháng 12, 2021 | tháng 12 30, 2021 0 nhận xét

Giải bài toán tần số thay đổi trong mạch RLC bằng phương pháp "khoảng nghiệm"

Thứ Sáu, 10 tháng 12, 2021 | tháng 12 10, 2021 0 nhận xét

HỆ TỌA ĐỘ 1000 KG TRONG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA

Thứ Bảy, 27 tháng 2, 2021 | tháng 2 27, 2021 0 nhận xét