Chuyên đề vật lí 12

Hiển thị các bài đăng có nhãn Chuyên đề vật lí 12. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Chuyên đề vật lí 12. Hiển thị tất cả bài đăng

Bài tập giao thoa sóng cơ: Số cực đại, cực tiểu giữa hai điểm xác định

Thứ Năm, 29 tháng 9, 2022 | tháng 9 29, 2022 0 nhận xét

Bài tập giao thoa sóng cơ: Vị trí của một điểm cực đại, cực tiểu

Thứ Hai, 26 tháng 9, 2022 | tháng 9 26, 2022 0 nhận xét

Giải chi tiết 10 câu cuối đề minh họa môn vật lý 2022

Thứ Bảy, 2 tháng 4, 2022 | tháng 4 02, 2022 0 nhận xét

Chuyên đề dao động điều hòa: Các bài toán mức độ 4

Thứ Năm, 17 tháng 3, 2022 | tháng 3 17, 2022 0 nhận xét

Giải bài toán tần số thay đổi trong mạch RLC bằng phương pháp "khoảng nghiệm"

Thứ Sáu, 10 tháng 12, 2021 | tháng 12 10, 2021 0 nhận xét