Bài tập dao động: Ứng dụng phương trình dao động điều hòa

Chủ Nhật, 9 tháng 7, 2023 | tháng 7 09, 2023 1 nhận xét

Bài tập dao động: Quãng đường và thời gian trong dao động điều hòa

Thứ Ba, 4 tháng 7, 2023 | tháng 7 04, 2023 0 nhận xét