Bài tập giao thoa sóng cơ: Số cực đại, cực tiểu giữa hai điểm xác định

Thứ Năm, 29 tháng 9, 2022 | tháng 9 29, 2022 0 nhận xét

Bài tập giao thoa sóng cơ: Vị trí của một điểm cực đại, cực tiểu

Thứ Hai, 26 tháng 9, 2022 | tháng 9 26, 2022 0 nhận xét

Bài tập định luật Coulomb: Các đại lượng liên quan đến độ lớn lực Coulomb

Thứ Năm, 15 tháng 9, 2022 | tháng 9 15, 2022 0 nhận xét

Bài tập dao động điều hòa: Liên hệ pha giữa li độ, vận tốc và gia tốc

Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2022 | tháng 7 22, 2022 0 nhận xét

Giải chi tiết đề thi TN THPT môn vật lý năm 2022

Thứ Bảy, 9 tháng 7, 2022 | tháng 7 09, 2022 0 nhận xét

Giải chi tiết đề vật lý TN THPT năm 2022

Thứ Sáu, 8 tháng 7, 2022 | tháng 7 08, 2022 0 nhận xét

Giải chi tiết đề thi thử TN THPT môn vật lý tỉnh Nghệ An lần 5 năm 2022

Chủ Nhật, 3 tháng 7, 2022 | tháng 7 03, 2022 0 nhận xét