Đề học sinh giỏi vật lý 12 trắc nghiệm kết hợp tự luận

Thứ Bảy, 10 tháng 12, 2022 | tháng 12 10, 2022 0 nhận xét

Giá trị đích thực của bài tập đồ thị độ dịch chuyển - thời gian

Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2022 | tháng 10 14, 2022 0 nhận xét

Bài tập giao thoa sóng cơ: Số cực đại, cực tiểu giữa hai điểm xác định

Thứ Năm, 29 tháng 9, 2022 | tháng 9 29, 2022 0 nhận xét

Bài tập giao thoa sóng cơ: Vị trí của một điểm cực đại, cực tiểu

Thứ Hai, 26 tháng 9, 2022 | tháng 9 26, 2022 0 nhận xét