Thi vào lớp 10 chuyên vật lý - Đề thi thử số 2


Đề thi thử số 2

Câu 1. Chuyển động tương đối

Trên một dòng sông nước chảy với tốc độ không đổi. Một chiếc bè trôi từ bến A đến bến B dọc theo dòng sông mất thời gian 1 h. Một chiếc thuyền máy chạy từ A đến B rồi lập tức quay lại chạy từ B đến A, tổng thời gian chạy là 32 min. Tốc độ của thuyền đối với nước là không đổi. Tính thời gian thuyền máy chạy ngược dòng sông từ B đến A.

Câu 2. Nhiệt

Những viên bi nhỏ được làm trong xưởng, ở một trong các giai đoạn, các viên bi phải được làm lạnh trong một chất lỏng đặc biệt. Chất lỏng được đổ vào hai thùng giống nhau đến một nửa thể tích của chúng. Người công nhân đổ một phần ba số bi nóng vào một thùng, và phần còn lại đổ vào một thùng khác. Do đó, nhiệt độ của chất lỏng trong thùng thứ nhất được thiết lập ở giá trị t1 = 80 oC, và ở thùng kia ở giá trị t2 = 120 oC. Sau đó công nhân cẩn thận chuyển tất cả các viên bi từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai, kết quả là nhiệt độ t3 = 115 oC. được thiết lập trong thùng thứ hai. Nhiệt độ của các viên bi trước khi nguội là bao nhiêu? Giả sử rằng sự trao đổi nhiệt chỉ xảy ra giữa các viên bi và chất lỏng, lượng chất lỏng trong thùng không thay đổi và nhiệt độ ban đầu của chất lỏng trong cả hai thùng là như nhau.

Câu 3. Điện

Hai bạn học sinh Nam và Hồng, mỗi người có 5 ampe kế lý tưởng và 5 vôn kế lý tưởng. Họ mắc nối tiếp ampe kế và vôn kế, sau đó mắc nối tiếp các điện trở R= 1 kΩ, R= 2 kΩ, R= 3 kΩ, R4 = 4 kΩ, R= 5 kΩ, R= 6 kΩ. Kết quả là các mạch điện trong hình 3.a và 3.b được nối với nguồn có hiệu điện thế không đổi U= 12 V. Giả sử các đồng hồ đo được mô tả như hình 3.c và trong các mạch, các cực đã được chỉ rõ.

  1. Xác định số chỉ của các vôn kế V$_1$, V$_2$ và các ampe kế A$_1$, A$_2$, $A_3$ trong mạch hình 3.a. Các mũi tên của các dụng cụ đo sẽ lệch theo hướng nào?
  2. Xác định số chỉ của các vôn kế V$_3$, V$_4$, V$_5$ và các ampe kế A$_4$, $A_5$ trong mạch hình 3.b. Các mũi tên sẽ lệch theo hướng nào trong trường hợp này?
Hình 3

Câu 4. Quang

Một vật nhỏ AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính mỏng, A nằm trên trục chính. Ảnh rõ nét của vật qua thấu kính thu được trên màn cao gấp 2 lần vật. Cố định thấu kính, dịch chuyển vật một đoạn s = 3 cm. Để có được hình ảnh rõ nét trở lại, cần phải di chuyển màn một đoạn s’. Trong trường hợp này, ảnh cao gấp 5 lần vật. Tính độ dịch chuyển s' của màn.


Đáp án tại đây


1 nhận xét: