Đề thi thử TN THPT môn vật lý tỉnh Nghệ An lần 4 năm 2022

Đề thi thử TN THPT môn vật lý tỉnh Nghệ An lần 4 năm 2022 dành cho học sinh lớp 12 tỉnh Nghệ An chuẩn bị cho kì thi TN THPT sắp tới. Tất cả các đề thi thử của Nghệ An năm 2022 rất chất lượng. Chúng ta hãy cùng tham gia kì thi thử này trên DẠY HỌC SÁNG TẠO nhé. Mặc dù sau so với học sinh Nghệ An nhưng không sao, hãy làm bài một cách nghiêm túc với thời gian quy định. Sau khi nộp bài chúng ta sẽ biết kết quả. Các bạn có thể xem lời giải chi tiết bằng cách bấm vào link ở cuối đề.Hãy bấm vào nút BẮT ĐẦU LÀM BÀI để thi thử

Câu 1. Lực gây ra gia tốc cho vật dao động điều hòa luôn

Câu 2. Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số và có độ lệch pha là $\Delta \varphi$. Biên độ dao động tổng hợp của vật đạt giá trị cực tiểu khi

Câu 3. Dao động tự do của con lắc đơn trong không khí bị tắt dần là do

Câu 4. Năng lượng mà sóng âm tải qua một đơn vị diện tích đặt vuông góc với phương truyền sóng trong một đơn vị thời gian gọi là

Câu 5. Ở mặt chất lỏng đang có hai nguồn đồng bộ phát ra hai sóng kết hợp với bước sóng $\lambda$. Điểm M trong vùng giao thoa cách hai nguồn đoạn tương ứng $d_1$ và $d_2$ sẽ dao động với biên độ cực đại khi

Câu 6. Đặt điện áp xoay chiều $u=U_0\cos{\omega t}$ ($\omega\gt 0$, $U_0\gt 0$) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở có giá trị $R$, tụ điện có điện dung $C$ và cuộn thuần cảm có độ tự cảm $L$ mắc nối tiếp. Điều kiện để có cộng hưởng điện trong mạch là

Câu 7. Máy phát điện ba pha tạo ra ba suất điện động xoay chiều hình sin có cùng tần số, cùng biên độ và lệch pha nhau

Câu 8. Một mạch dao động lí tưởng gồm tụ điện có điện dung $C$ và cuộn thuần cảm có độ tự cảm $L$ đang có dao động điện từ tự do. Tần số dao động riêng của mạch là

Câu 9. Khi truyền qua lăng kính thì tia sáng đơn sắc

Câu 10. Trong công nghiệp thực phẩm, loại tia được sử dụng để tiệt trùng cho thực phẩm trước khi đóng gói hoặc đóng hộp là

Câu 11. Pin quang điện hoạt động dựa vào hiện tượng

Câu 12. Tia phóng xạ $\alpha$ là dòng các

Câu 13. Quá trình trong đó hai hay nhiều hạt nhân nhẹ hợp thành một hạt nhân nặng hơn là

Câu 14. Hai điểm cách nhau đoạn $d$ ở trên một đường sức điện trong điện trường đều có độ lớn cường độ điện trường là $E$, độ lớn hiệu điện thế giữa hai điểm là $U$. Hệ thức nào sau đây là đúng?

Câu 15. Cặp nhiệt điện là hai dây kim loại có hai đầu được hàn vào nhau. Hai dây kim loại này phải

Câu 16. Một bộ gồm $n$ nguồn điện giống nhau ghép song song, mỗi nguồn có suất điện động là $E$. Suất điện động tương đương của bộ nguồn có giá trị là

Câu 17. Hai dao động cùng phương có phương trình dao động là $x_1=A_1\cos{\left(\omega t+\varphi_1\right)}$ và $x_2=A_2\cos{\left(\omega t+\varphi_2\right)}$ được biểu diễn bởi hai vec tơ quay $\vec{OM_1}$ và $\vec{OM_2}$ Góc giữa hai vec tơ đó là

Câu 18. Một con lắc đơn dao động điều hòa tại nơi có $g=10\ \text{m/s}^2$ với tần số góc $5\ \text{rad/s}$. Chiều dài dây treo của con lắc là

Câu 19. Một hệ có tần số riêng $f_0$ dao động trong môi trường nhờ tác dụng của một ngoại lực biến thiên điều hòa theo thời gian với tần số $f$ thì xảy ra hiện tượng cộng hưởng. Mối liên hệ giữa $f$ và $f_0$ là

Câu 20. Một sóng hình sin truyền trên sợi dây đàn hồi. Tại đầu tự do của dây thì sóng tới và sóng phản xạ

Câu 21. Đặt điện áp $u=U_0\cos{\omega t}$ vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở $R$, cuộn cảm thuần $L$ và tụ điện $C$. Điện áp tức thời hai đầu $R$, $L$, $C$ lần lượt là $u_R$, $u_L$, $u_C$. Hệ thức nào sau đây đúng?

Câu 22. Một sóng điện từ truyền trên phương $Ox$, cường độ điện trường tại một điểm M trên phương truyền sóng có biểu thức $E=E_0\cos\left(2.10^5\pi t\right) ($t$ tính bằng $\text{s}$). Tần số của sóng điện từ này là

Câu 23. Tia hồng ngoại không có tính chất nào nào sau đây?

Câu 24. Phản ứng hạt nhân ${^2_1}\text{H}+{^3_1}\text{H}\rightarrow{^4_2}\text{He}+{^1_1}\text{n}$ là phản ứng

Câu 25. Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử $\text{Bo}$, $r_0$ là bán kính quĩ đạo $K$ của êlectron. Khi êlectron chuyển động trên quỹ đạo $N$ thì bán kính quĩ đạo của êlectron là

Câu 26. Một vòng dây phẳng kín có diện tích $S = 0\text{,}4\ \text{m}^2$ đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ $B=0\text{,}16\ \text{T}$. Góc giữa véc tơ pháp tuyến của vòng dây và véc tơ $\vec{B}$ là $\alpha=36\text{,}87^0$. Từ thông qua diện tích $S$ của vòng dây là

Câu 27. Điện tích điểm $q$ đặt tại một điểm M trong điện trường, véc tơ cường độ điện trường tại M là $\vec{E}$. Véc tơ lực điện trường tác dụng lên $q$ là

Câu 28. Một nguồn điện có suất điện động $E$ điện trở trong $r$. Khi xảy ra đoản mạch thì cường độ dòng điện trong nguồn điện là

Câu 29. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa theo phương trình $x=20\cos{\left(10t+\frac{\pi}{2}\right)}$. Lấy $g=10\ \text{m/s}^2$. Khối lượng vật nhỏ là $m=100\ \text{g}$. Khi vật ở vị trí cao nhất, lực đàn hồi mà lò xo tác dụng lên điểm treo có độ lớn bằng

Câu 30. Ở mặt thoáng của một chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau $10\ \text{cm}$ dao động cùng pha, cùng tần số $f=15\ \text{Hz}$. Gọi $\Delta$ là đường trung trực của AB thuộc mặt chất lỏng. Xét các điểm trên mặt nước thuộc đường tròn đường kính AB, điểm mà phần tử ở đó dao động với biên độ cực tiểu cách $\Delta$ một khoảng nhỏ nhất là $1\text{,}4\ \text{cm}$. Tốc độ truyền sóng trên bề mặt chất lỏng bằng

Câu 31. Một sóng hình sin lan truyền trên một sợi dây đàn hồi theo chiều dương của trục $Ox$. Hình bên mô tả hình dạng một đoạn sợi dây tại thời điểm $t_1$. Biết tốc độ truyền sóng trên dây là $2\ \text{m/s}$.
Hình dạng sợi dây có sóng truyền qua
Tại thời điểm $t_2=t_1+\frac{5}{96}\ \text{s}$ vận tốc dao động của phần tử sóng tại M gần nhất với giá trị nào sau đây?


Câu 32. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng $U=60\ \text{V}$ vào hai đầu đoạn mạch AB (như hình vẽ). Khi khóa K mở thì cường độ dòng điện qua mạch là $i_1=I_0\cos{\left(100\pi t+\frac{\pi}{4}\right)}\ \text{A}$. Khi K đóng thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch là $i_2=I_0\cos{\left(100\pi t-\frac{\pi}{12}\right)}\ \text{A}$.
Mạch RLC
Biểu thức điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là


Câu 33. Một đoạn mạch điện chỉ chứa hai trong ba phần tử: điện trở $R$, cuộn dây thuần cảm có cảm kháng $Z_L$, tụ điện có dung kháng $Z_C$. Hình bên là một phần đồ thị biểu diễn sự biến đổi theo thời gian của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch đó.
Đồ thị dòng xoay chiều
Đoạn mạch điện này chứa


Câu 34. Trong mạch dao động $LC$ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Thời gian ngắn nhất để năng lượng điện trường giảm từ cực đại xuống còn một nửa giá trị cực đại là $1\text{,}5.10^{-4}\ \text{s}$. Thời gian ngắn nhất để điện tích trên tụ giảm từ giá trị cực đại xuống còn một nửa giá trị đó là

Câu 35. Bộ pin quang điện gồm nhiều pin mắc nối tiếp với diện tích tổng cộng của các pin là $0\text{,}2\ \text{m}^2$. Chùm ánh sáng chiếu vào pin có cường độ $500\ \text{W/m}^2$. Khi cường độ dòng điện mà bộ pin cung cấp cho mạch ngoài là $1\text{,}25\ \text{A}$ thì hiệu điện thế đo được ở hai cực của bộ pin là $5\ \text{V}$. Hiệu suất chuyển hoá quang năng thành điện năng tiêu thụ ở mạch ngoài là

Câu 36. Hạt nhân mẹ $\text{X}$ phóng xạ tạo thành hạt nhân con $\text{Y}$ (bền). Một mẫu phóng xạ có sự phụ thuộc số hạt nhân $\text{X}$ theo thời gian $t$ được cho bởi đồ thị như hình vẽ. Biết thời điểm ban đầu, mẫu chỉ chứa hạt $\text{X}$.
Đồ thị phóng xạ
Tỷ số hạt nhân $\frac{N_\text{Y}}{N_\text{X}}$ tại thời điểm $t_2$ có giá trị gần nhất giá trị nào sau đây?


Câu 37. Đặt điện áp xoay chiều $u=U\sqrt{2}\cos{2\pi f t}$ vào hai đầu đoạn mạch AB gồm một cuộn dây không thuần cảm, một tụ điện và một điện trở thuần mắc nối tiếp như hình H1. Biết $U$ không đổi, $f$ thay đổi được, các vôn kế xoay chiều lí tưởng. Hiệu số chỉ của vôn kế $\text{V}_1$ và $\text{V}_2$ là $∆U$. Đồ thị của $∆U$ theo $f$ như hình H2. Biết khi $f = f_1$ thì hệ số công suất của cuộn dây bằng $\frac{\sqrt{2}}{2}$.
Đồ thị kèm theo mạch điện RLC
Khi $f = f_2$ thì hệ số công suất của cuộn dây là


Câu 38. Hai con lắc đơn có chiều dài $l_1=25\ \text{cm}$ và $l_2=50\ \text{cm}$, các vật nhỏ cùng khối lượng tích điện $q_1$ và $q_2$, treo ở hai điểm A, B (A,B cách xa nhau nên bỏ qua tương tác điện giữa hai vật). Thiết lập điện trường đều có phương ngang, vectơ cường độ điện trường thuộc cùng một mặt phẳng thẳng đứng chứa A và B. Kích thích cho con lắc dao động điều hoà trong mặt phẳng thẳng đứng chứa AB thì thấy hai sợi dây luôn vuông góc với nhau. Biết $g = 10\ \text{m/s}^2$. Nếu ban đầu điện tích của hai vật nhỏ trao đổi giá trị cho nhau thì chu kì dao động điều hoà của hai con lắc chênh lệch nhau là

Câu 39. Một nhóm học sinh thực hiện dự án học tập: THIẾT KẾ MÔ HÌNH MÁY PHÁT ĐIỆN NHỜ SÓNG NƯỚC. Sơ đồ thiết kế như hình dưới đây. Các bạn ấy dùng một máy phát điện nhỏ có từ thông cực đại qua khung dây là $0\text{,}8\ \text{Wb}$, các van một chiều và các lỗ thoát khí để đảm bảo không khí lưu thông qua tuabin theo một chiều nhất định (chiều mũi tên). Khi đưa mô hình ra thực nghiệm với sóng nước ổn định thì đo được suất điện động hiệu dụng máy phát ra là $3\text{,}2\ \text{V}$. Biết sóng ở mặt nước có bước sóng là $1\text{,}5\ \text{m}$; tốc độ truyền sóng là $0\text{,}9\ \text{m/s}$; phần cảm của máy phát có 1 cặp cực.
Máy phát điện nhờ sóng nước
Giữa hai lần liên tiếp sóng vỗ vào khoang thì tuabin quay được


Câu 40. Thực hiện thí nghiệm giao thoa ánh sáng với đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng $λ$ và $1\text{,}4λ$. Trên màn qua sát, điểm M là vị trí có sự trùng nhau của hai vân tối. Vân sáng gần với M nhất cách M là $0\text{,}5\ \text{mm}$. Khoảng cách giữa 4 vân sáng liên tiếp trên màn không thể nhận giá trị nào sau đây?


Lời giải chi tiết

Không có nhận xét nào: