Chuyên đề dạy học vật lí

Hiển thị các bài đăng có nhãn Chuyên đề dạy học vật lí. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Chuyên đề dạy học vật lí. Hiển thị tất cả bài đăng

Bài tập dao động: Ứng dụng phương trình dao động điều hòa

Chủ Nhật, 9 tháng 7, 2023 | tháng 7 09, 2023 0 nhận xét

Vẽ đường hypebol bằng sức căng bề mặt nước

Thứ Năm, 12 tháng 5, 2022 | tháng 5 12, 2022 0 nhận xét

Chuyên đề dao động điều hòa: Các bài toán mức độ 4

Thứ Năm, 17 tháng 3, 2022 | tháng 3 17, 2022 0 nhận xét