Luyện thi vật lý THPT quốc gia - Đề số 9

Đề số 9 - Thi thử vật lý THPT Quốc gia môn vật lý

Dạy học sáng tạo - Đề luyện thi THPT quốc gia môn vật lý - đề số 9
Câu 1: Quang phổ vạch phát xạ do chất nào dưới đây bị nung nóng phát ra?

Câu 2: Phản ứng hạt nhân nào sau đây không phải là phản ứng nhiệt hạch?

Câu 3: Một sợi dây đàn hồi chiều dài $ℓ$ một đầu tự do, một đầu được gắn vào một máy rung. Khi máy chưa hoạt động sợi dây treo thẳng đứng. Cho máy rung dao động theo phương ngang với tần số $f$ thì sóng cơ truyền trên dây với tốc độ $v$. Để sóng dừng xuất hiên trên sợi dây thì tần số $f$ phải có giá trị bằng

Câu 4: Khi nói về sóng âm phát biểu nào sau đây sai?

Câu 5: Khi động cơ không đồng bộ ba pha hoạt động với tốc độ quay của từ trường không đổi thì tốc độ quay của rôto

Câu 6: Điện trở của một quang điện trở có đặc điểm nào sau đây?

Câu 7: Tần số góc của mạch dao động điện từ $LC$ lý tưởng là

Câu 8: Một con lắc đơn chiều dài $ℓ$ đang dao động điều hòa. Li độ dài $x$ và li độ góc $α$ liên hệ với nhau bằng biểu thức nào sau đây?

Câu 9: Tính chất nào sau đây mà cả tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều có?

Câu 10: Hệ số công suất của mạch điện xoay chiều $RLC$ tần số $f$ là

Câu 11: Năng lượng liên kết riêng

Câu 12: Phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 13: Theo mẫu nguyên tử Bo, lực tĩnh điện giữa êlectron và hạt nhân trong nguyên tử hiđrô khi nó ở trạng thái dừng N là

Câu 14: Một sóng cơ truyền dọc theo một sợi dây đàn hồi với tốc độ 25 cm/s và có tần số dao động 5 Hz. Sóng truyền trên dây có bước sóng là

Câu 15: Tia $\text{X}$ có bước sóng nằm trong khoảng từ $10^{-11} \space\text{m}$ đến $10^{-8} \space\text{m}$. Tần số của tia $\text{X}$ nằm trong khoảng

Câu 16: Một con lắc lò xo độ cứng $20 \space\text{N/m}$, khối lượng $200 \space\text{g}$, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng tại nơi có $g=10 \space\text{m/s}^2$, với biên độ $12 \space\text{cm}$. Lực đàn hồi của lò xo có độ lớn cực tiểu bằng

Câu 17: Các hạt tạo thành từ một phản ứng phân hạch của ${_{92}^{235}}\text{U}$ là một hạt ${_{39}^{94}}\text{Y}$, một hạt ${_x^{140}}\text{X}$ và $y$ hạt nơtron. Các giá trị của $y$ và $x$ lần lượt là

Câu 18: Một mạch dao động điện từ $LC$ lý tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm $L=\frac{1}{\pi} \space\text{mH}$ và một tụ điện có điện dung $C=\frac{4}{\pi} \space\text{nF}$. Chu kỳ dao động điện từ của mạch là

Câu 19: Một vật nhiễm điện $-1.2\times10^{-12} \space\text{C}$ thì số êlectron so với số prôtôn mà nó chứa

Câu 20: Một máy biến áp có số vòng dây ở cuộn sơ cấp là $1000$, số vòng dây ở cuộn thứ cấp là $50$. Đặt vào hai đầu của cuộn sơ cấp một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng $220 \space\text{V}$. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở là

Câu 21: Năng lượng kích hoạt của Si là $1.12 \space\text{eV}$, giới hạn quang dẫn của Si là

Câu 22: Trong đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở $R$, cuộn cảm thuần $L$ và tụ điện $C$ mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng $U$ và tần số góc $ω$. Khi đó tổng trở của mạch, điện áp hiệu dụng trên điện trở, công suất của mạch và cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch lần lượt là $Z$, $U_R$, $P$, $I$. Khi đoạn mạch xảy ra cộng hưởng điện thì điều nào sau đây sai?

Câu 23: Hạt nhân của một đồng vị có số khối bằng $152$ và lớp vỏ nguyên tử trung hòa của đồng vị đó có $63$ êlectron. Số nơtron của hạt nhân đồng vị này là

Câu 24: Khi một vòng dây dẫn kín phẳng quay quanh một trục nằm trong mặt phẳng vòng dây, trong một từ trường, thì trong một vòng quay suất điện động cảm ứng đổi chiều

Câu 25: Hai mạch dao động điện từ lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với cùng cường độ dòng điện cực đại $I_0$. Chu kì dao động riêng của mạch thứ nhất là $T_1$, của mạch thứ hai là $T_2 = 2T_1$. Khi cường độ dòng điện trong hai mạch có cùng độ lớn và nhỏ hơn $I_0$ thì độ lớn điện tích trên một bản tụ điện của mạch dao động thứ nhất là $q_1$ và của mạch dao động thứ hai là $q_2$. Tỉ số $\frac{q_1}{q_2}$ là

Câu 26: Một con lắc đơn có chiều dài không đổi. Khi treo con lắc ở các điểm M và N thì chu kì riêng của nó lần lượt là $T_1$ và $T_2$, với M và N nằm trên một đường thẳng đứng. Khi treo con lắc tại điểm P trên đoạn thẳng MN, với PM = 5PN, thì chu kì riêng của con lắc là

Câu 27: Trên một mặt sân phẳng có 3 điểm A, B, C tạo thành một tam giác ABC với các cạnh AB = 3 m, AC = 7 m, BC = 8 m. Đặt một nguồn âm điểm trên mặt sân tại một điểm nào đó sao cho mức cường độ âm tại 3 điểm A, B, C bằng nhau và bằng 54,8 dB. Coi nguồn phát âm đẳng hướng, bỏ qua sự hấp thụ âm của môi trường và sự phản xạ âm từ mặt sân cũng như những vật xung quanh. Trên đoạn thẳng BC, tại điểm M có mức cường độ âm lớn nhất, mức cường độ âm tại M là

Câu 28: Cho mạch điện như hình vẽ, trong đó nguồn điện có điện trở trong $r=10 \space\text{Ω}$ và suất điện động $E$ chưa biết, các điện trở $R_1=R_2=R_3=40 \space\text{Ω}$, ampe kế lí tưởng chỉ 0,5 A.
Mạch điện một chiều
Suất điện động của nguồn có giá trị là


Câu 29: Theo mẫu nguyên tử Bo, nếu bước sóng ngắn nhất trong dãy Lai-man là $λ_1$, bước sóng dài nhất trong dãy Lai-man là $λ_2$, thì bước sóng ngắn nhất trong dãy Ban-me là

Câu 30: Trong đáy hồ nước có một chiếc cọc cắm thẳng đứng, hoàn toàn nằm trong nước. Góc tới của ánh sáng mặt trời đến mặt nước là $30^0$. Cọc tạo ra một bóng dài 0,75 m xuống đáy hồ. Chiết suất của nước là 4/3. Chiều cao tính từ đáy hồ tới đầu trên của cọc là

Câu 31: Trong một thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn S phát ra đơn sắc bước sóng $\lambda = 500 \space\text{nm}$. Trên màn, điểm M cách vân sáng trung tâm 2 mm. Hiệu khoảng cách từ M đến 2 khe bằng 1,25 μm. N là điểm trên màn cách vân sáng trung tâm 3,6 mm. Tại N là

Câu 32: Ban đầu một khối ${_{92}^{238}}\text{U}$ nguyên chất có khối lượng 2,19 g. Do urani phóng xạ và sinh ra ${_{82}^{206}}\text{Pb}$ nên sau một thời gian, trong mẫu chất có lẫn chì và urani. Vào thời điểm mà khối lượng chì gấp 3 lần khối lượng urani thì tổng khối lượng của mẫu chất đó là

Câu 33: Hai tia sáng đơn sắc truyền song song trong không khí với cùng bước sóng λ = 600 nm, cùng pha. Cùng một lúc, hai tia sáng đi vào hai tấm nhựa (bản mặt song song) trong suốt như hình vẽ. Bề dày và chiết suất các tấm tương ứng là $L_1=3.5\space\text{μm}$, $L_2=4.0\space\text{μm}$ và $n_1=1.6$, $n_2=1.4$.
Độ lệch pha của hai tia sáng
Độ lệch pha giữa hai sóng ánh sáng tại các giao điểm của các tia sáng với mặt phẳng P là


Câu 34: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục O$x$. Tại một thời điểm bất kì, li độ và vận tốc tức thời của chất điểm lần lượt là $x$ và $v$. Hình vẽ bên là các đường biểu diễn sự phụ thuộc của $v$ và $v^2$ vào $x$. Trong đó $c - a = 2.6(b-a)$.
Đồ thị vận tốc - li độ trong dao động điều hòa
Biên độ dao động của chất điểm có giá trị bằng


Câu 35: Cho một đoạn mạch điện xoay chiều gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp nhau. Đoạn AM chỉ có một điện trở thuần $R$, đoạn MB có một cuộn dây không cảm thuần nối tiếp với một tụ điện, cuộn dây có điện trở thuần $r$ và độ tự cảm $L=\frac{3}{π}\space\text{H}$, tụ điện có điện dung $C$ có thể thay đổi được. Đặt vào hai đầu A, B điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi và tần số $f=50\space\text{Hz}$. Độ lệch pha giữa điện áp trên đoạn AB so với điện áp trên đoạn MB là $α$. Sự phụ của $α$ vào $C$ được biểu diễn bằng đồ thị như hình vẽ dưới đây.
Đồ thị độ lệch pha trong mạch điện xoay chiều
Giá trị của $r$ gần nhất với giá trị nào sau đây?


Câu 36: Trên mặt nước, tại hai điểm A và B cách nhau 12 cm có hai nguồn kết hợp dao động điều hòa theo phương thẳng đứng cùng pha, phát ra hai sóng lan truyền trên mặt nước với bước sóng λ =2,5 cm. Hai phần tử M và N trên mặt nước dao động cùng pha nhau, M cách A và B các khoảng AM = 15 cm và BM = 7 cm, N dao động cực đại và gần M nhất. Khoảng cách giữa M và N là

Câu 37: Cho một đoạn mạch điện nối tiếp theo thứ tự gồm điện trở $R$, tụ điện có điện dung $C$ và cuộn dây có độ tự cảm $L$, điện trở $r$. Biết $L = CR^2 = Cr^2$. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có tần số và giá trị hiệu dụng không đổi. Biết điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch chứa $R$ và $C$ gấp 3 lần điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây. Hệ số công suất của đoạn mạch gần nhất với giá trị nào sau đây?

Câu 38: Ở hình vẽ dưới đây, đĩa Đ có khối lượng $m_1=100 \space\text{g}$ được gắn vào một lò xo chiều dài tự nhiên $\ell_0=60 \space\text{cm}$ và độ cứng $k=50 \space\text{N/m}$. Vật nhỏ V khối lượng $m_2=100 \space\text{g}$ rơi từ độ cao $h$ so với sàn và dính chặt vào đĩa. Trong quá trình dao động điều hòa theo phương thẳng đứng của hệ, lực nén cực đại của lò xo lên sàn là $F_{\text{max}}=8.4 \space\text{N}$. Lấy $g=10 \space\text{m/s}^2$.
Con lắc lò xo thẳng đứng
Giá trị của $h$ gần nhất với giá trị nào sau đây?


Câu 39: Một nhà máy phát điện 1 pha gồm 5 tổ máy, cung cấp điện năng cho một khu dân cư. Trong giờ thấp điểm chỉ cần 1 tổ máy phục vụ với hiệu suất 96 %. Tuy nhiên công suất tối đa của nhà máy chỉ cung cấp đủ điện năng trong giờ cao điểm. Cho hệ số công suất bằng 1 và điện áp hiệu dụng ở nhà máy phát điện không đổi. Hiệu suất truyền tải trong giờ cao điểm là

Câu 40: Bắn hạt $\alpha$ có động năng $K$ vào hạt nhân ${_7^{14}}{\text{N}}$ đứng yên thì gây ra phản ứng: ${_2^4}{\text{H}} + {_7^{14}}{\text{N}} \rightarrow {_8^{17}}{\text{O}} + {\text{X}}$. Khối lượng các hạt nhân $m_{\alpha} = 4.0015 \space\text{u}$; $m_{\text{N}} = 13.9992 \space\text{u}$; $m_{\text{O}} = 16.9948 \space\text{u}$; $m_{\text{X}} = 1.0078 \space\text{u}$, $1 \space\text{u} = 931.5 \space\text{MeV/c}^2$. Nếu hạt nhân $\text{X}$ sinh ra đứng yên thì giá trị của $K$ bằng

------- ΦΦΦΦΦ -------

Không có nhận xét nào: