Trắc nghiệm online bài tập vật lý 10: Đồ thị chuyển động thẳng đều

tracnghiem online Đồ thị trong chuyển động thẳng đều

Lưu ý khi làm bài tập trắc nghiệm đồ thị

Không đưa về phương trình đại số vì đó là việc làm thừa, lãng phí một cái hình vẽ, hãy vận dụng phương pháp hình học như tam giác đồng dạng, định lý talet ..., vì chúng ta đã có sẵn một hình vẽ tuyệt vời.


Trắc nghiệm online


Câu 1.Trong chuyển động thẳng đều, đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của vận tốc v vào thời gian $t$ là

Câu 2. Trong chuyển động thẳng đều, đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của tọa độ $x$ vào thời gian $t$ là

Câu 3. Dưới đây là các đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc tọa độ $x$ vào thời gian $t$.
Đồ thị tọa độ- thời gian trong chuyển động thẳng đều
Hình nào trong các hình này là đồ thị của chuyển động thẳng đều ngược chiều dương?


Câu 4. Một vật chuyển động thẳng đều, đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc tọa độ $x$ vào thời gian $t$ như hình vẽ dưới đây.
Đồ thị x-t trong chuyển động thẳng đều
Gốc thời gian được chọn khi vật cách gốc tọa độ


Câu 5. Sự phụ thuộc của vận tốc $v$ vào thời gian $t$ của một vật chuyển động thẳng đều được biểu diễn bằng đồ thị trong hình vẽ dưới đây.
Đồ thị v-t trong chuyển động thẳng đều
Trong hình vẽ, vùng được gạch chéo có diện tích bằng 120 (đơn vị tính theo các đơn vị trên các trục tọa độ). Quãng đường vật đi được trong thời gian từ $t_1$ đến $t_2$ bằng


Câu 6. Đồ thị tọa độ - thời gian của một vật chuyển động thẳng đều được biểu diễn như hình vẽ dưới đây.
Đồ thị v(t) trong chuyển động thẳng đều
Vận tốc của vật bằng


Câu 7. Hai vật cùng chuyển động đều trên một con đường thẳng. Hình vẽ dưới đây là các đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc tọa độ của các vật vào thời gian.
Hai đồ thị x(t) trên cùng một hệ trục tọa độ, trong chuyển động thẳng đều
Tại thời điểm $t_1=20\ \mathrm{s}$ hai vật cách nhau 42 m. Tại thời điểm $t_2=30\ \mathrm{s}$ khoảng cách giữa hai vật là


Câu 8. Vật I và vật II cùng chuyển động thẳng đều trên một đường thẳng, đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của tọa độ $x$ của chúng vào thời gian $t$ trong hình vẽ dưới đây.
Phương pháp hình học
Vận tốc của vật II bằng


Câu 9. Hình vẽ dưới đây là các đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của tọa độ vào thời gian của hai vật chuyển động đều trên một đường thẳng.
Công thức tam giác đồng dạng
Khoảng cách giữa hai vật khi $t=20\ \mathrm{s}$ là


Câu 10. Ba người, một đi bộ, một đi xe đạp và một đi xe máy xuất phát đồng thời và đi thẳng đều cùng hướng. Người đi bộ và người đi xe đạp cùng xuất phát tại A, còn người đi xe máy xuất phát tại B cách A một khoảng 6 km, đuổi theo hai người kia. Khi người đi xe máy đuổi kịp xe đạp thì anh ta cách người đi bộ 3 km. Hỏi khi người đi xe máy đuổi kịp người đi bộ thì anh ta cách người đi xe đạp bao xa?

------- ΦΦΦΦΦ -------

Không có nhận xét nào: