Giải chi tiết đề thi tham khảo bài thi đánh giá tuyển sinh CAND năm 2022 - Những câu hỏi vật lý

Đề thi tham khảo bài thi đánh giá sử dụng trong tuyển sinh Đại học Công an nhân dân năm 2022 đã được Bộ Công an công bố ngày hôm nay 18/5/2022. Không chỉ có các em thi vào ngành Công an nên làm thử đề này, mà các em học sinh chuẩn bị thi TN THPT sắp tới cũng nên tải về và làm thử. DẠY HỌC SÁNG TẠO đưa ra lời giải chi tiết đề thi tham khảo bài thi đánh giá tuyển sinh CAND năm 2022 giúp các em học sinh tham khảo, so sánh, đánh giá bài làm của mình.


Đề thi tham khảo bài thi đánh giá tuyển sinh CAND năm 2022 - Mã đề 001


Giải chi tiết Đề thi tham khảo bài thi đánh giá tuyển sinh CAND năm 2022 - Mã đề 001

Câu 1 - Đề thi tham khảo bài thi đánh giá tuyển sinh CAND năm 2022

Đáp án A

Vận tốc trong rơi tự do có phương trình $$v=gt$$ Trong hệ tọa độ $v-t$, đồ thị là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ, ứng với phương án A.

Câu 2 - Đề thi tham khảo bài thi đánh giá tuyển sinh CAND năm 2022

Đáp án B

Mắt quan sát vật qua kính lúp thực ra là nhìn thấy ảnh ảo của vật qua thấu kính hội tụ. Ảnh ảo của thấu kính hội tụ luôn luôn cùng chiều và lớn hơn vật.

Câu 3 - Đề thi tham khảo bài thi đánh giá tuyển sinh CAND năm 2022

Đáp án B

Bắn tốc độ giao thông mà dùng laze thì lái xe phát hiện sẽ chạy mất.

Câu 4 - Đề thi tham khảo bài thi đánh giá tuyển sinh CAND năm 2022

Đáp án C

Số hạt đã phân rã chiếm 0,75 % số hạt ban đầu sau 2 chu kì phân rã. Tức là $6\ \text{h}=2T$ suy ra $T=3\ \text{h}$
Hoặc giải như sau:
75 % là tỉ số giữa số hạt đã phân rã so với số hạt ban đầu, tức là $$0\text{,}75=\frac{\Delta N}{N_0}$$ Trong đó $$\Delta N=N_0\left(1-2^{-\frac{t}{T}}\right)$$ Tóm lại bấm máy tính giải phương trình này $$0\text{,}75=\left(1-2^{-\frac{6}{T}}\right)$$ ta được $$T=3 h$$

Câu 5 - Đề thi tham khảo bài thi đánh giá tuyển sinh CAND năm 2022

Đáp án D

Dùng đường tròn pha dễ dàng thấy khi $i=\frac{I_0}{2}$ thì $|u|=\frac{\sqrt{3}}{2}U_0$. Trong đó \begin{align} U_0&=I_0Z_L\\ &=I_0\omega L \end{align} Thay số vào tính được $|u|=4\sqrt{3}\ \text{V}$

Câu 6 - Đề thi tham khảo bài thi đánh giá tuyển sinh CAND năm 2022

Đáp án C

Tọa độ của điểm M không đổi, nó bằng \begin{align} x=k\frac{\lambda D}{a}=k_1\frac{\lambda \left(D+\Delta D\right)}{a}=k_1\frac{\lambda \left(D-\Delta D\right)}{a}\\ \end{align} Suy ra \begin{align} kD&=\frac{k_1k_2\left(D+\Delta D\right)}{k_2}=\frac{k_1k_2\left(D-\Delta D\right)}{k_1}\\ &=\frac{2k_1k_2}{k_1+k_2}D \end{align} Tức là $$\frac{1}{k}=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{k_1}+\frac{1}{k_2} \right)$$

Câu 7 - Đề thi tham khảo bài thi đánh giá tuyển sinh CAND năm 2022

Đáp án A

M thuộc vân cực đại bậc $k$, tức là $$MA-MB=k\lambda\\ \lambda=\frac{v}{f} $$ Suy ra $$k=\frac{8f}{40}$$ Với $18\ \text{Hz}\le f\le 21\ \text{Hz}$, suy ra $$3\text{,}6\le k\le 4\text{,}2\\ k=4$$

Câu 8 - Đề thi tham khảo bài thi đánh giá tuyển sinh CAND năm 2022

Đáp án A

Đồ thị bài toán cho biểu diễn độ lớn lực đàn hồi theo thời gian, ta vẽ lại đồ thị cho giá trị lực đàn hồi theo thời gian như sau:

Giải chi tiết đề thi tham khảo bài thi đánh giá tuyển sinh CAND năm 2022

Trục đối xứng của đồ thị ứng với $F_\text{đh}=mg$
Theo như đồ thị thì $$mg=6-\frac{6+2}{2}=2. m=\frac{2}{10}=0\text{,}2\ \text{N}$$ Nhận xét: Đề ra trong đồ thị có cả các giá trị của $t$, làm cho thí sinh tính chu kì, mất thời gian vô ích. Điều này rất không nên. Theo tôi thì trên đồ thị chỉ cần các giá trị trên trục $F_\text{đh}$ là đủ.

Câu 9 - Đề thi tham khảo bài thi đánh giá tuyển sinh CAND năm 2022

Đáp án A

Công suất ta dùng công thức $$P=\frac{U^2}{R}\cos^2{\varphi}$$ Tỉ số công suất cần tìm $$\frac{P_1}{P_2}=\frac{\cos^2{\varphi_1}}{\cos^2{\varphi_2}}$$ Nên vẽ giản đồ véc tơ cho bài toán mạch $RLC$, ở đây chỉ có $R$ và $L$ nên giản đồ như sau:

Giải chi tiết đề thi tham khảo bài thi đánh giá tuyển sinh CAND năm 2022

Từ hình vẽ ta có $$\sin{\varphi}=\frac{U_L}{U}$$ Do $U$ không đổi nên $$\sin{\varphi_1}=\frac{U_1}{U}\\ \sin{\varphi_2}=\frac{U_2}{U}$$ Nhớ rằng $U_1=3U_2$ và $\sin{\varphi_1}=\cos{\varphi_2}$, ta nhận được $$\frac{P_1}{P_2}=\frac{1}{9}$$Không có nhận xét nào: