Chuyên đề bồi dưỡng HSG tỉnh

Hiển thị các bài đăng có nhãn Chuyên đề bồi dưỡng HSG tỉnh. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Chuyên đề bồi dưỡng HSG tỉnh. Hiển thị tất cả bài đăng

Giá trị đích thực của bài tập đồ thị độ dịch chuyển - thời gian

Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2022 | tháng 10 14, 2022 0 nhận xét

Bài toán cơ điện

Thứ Năm, 16 tháng 6, 2022 | tháng 6 16, 2022 0 nhận xét

Bài tập thấu kính

Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2022 | tháng 3 27, 2022 0 nhận xét

Bài toán va chạm

Thứ Sáu, 11 tháng 3, 2022 | tháng 3 11, 2022 0 nhận xét