Chuyên đề vật lí 10

Hiển thị các bài đăng có nhãn Chuyên đề vật lí 10. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Chuyên đề vật lí 10. Hiển thị tất cả bài đăng

Giá trị đích thực của bài tập đồ thị độ dịch chuyển - thời gian

Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2022 | tháng 10 14, 2022 0 nhận xét

Vẽ đường hypebol bằng sức căng bề mặt nước

Thứ Năm, 12 tháng 5, 2022 | tháng 5 12, 2022 0 nhận xét

Bài toán va chạm

Thứ Sáu, 11 tháng 3, 2022 | tháng 3 11, 2022 0 nhận xét

Định luật bảo toàn động lượng

Thứ Ba, 4 tháng 1, 2022 | tháng 1 04, 2022 0 nhận xét