Tuyển chọn 10 đề chất lượng thi vào lớp 10 chuyên lý

Sau một quá trình ôn luyện chuẩn bị kiến thức và kĩ năng để tham gia kì thi vào lớp 10 chuyên lý, các em học sinh đã được thầy cô của mình dạy rất kĩ, luyện rất đa dạng, thời gian cả năm trời. Tuy nhiên, khi chỉ còn vài chục ngày nữa là đến kì thi, gần như cô cậu học trò nào cũng cảm thấy rất lo lắng, rất hoang mang, kiến thức và kĩ năng được bồi dưỡng bấy lâu bỗng dưng biến đâu hết, chẳng biết bắt đầu từ đâu, phải làm gì... Đây là thời điểm rất cần một sự tổng hợp, thật rõ ràng, thật ngắn gọn, thật đầy đủ và gây được cảm hứng, lấy lại sự tự tin và định hướng được điểm rơi "phong độ" vào đúng ngày thi. Có rất nhiều cách để tổng hợp và định hướng cho các em, một trong những cách đó là đọc quyển sách nhỏ: 10 đề thi chất lượng vào lớp 10 chuyên lý. Đây là cuốn sách được đánh giá rất giá trị và phù hợp với các em học sinh chuẩn bị thi vào lớp 10 chuyên vật lý. Nó cũng là một cuốn tài liệu rất tốt cho giáo viên, một bộ đề chất lượng ôn thi vào lớp 10 chuyên lý cũng như ôn thi học sinh giỏi vật lý lớp 9.

Tuyển chọn 10 đề chất lượng thi vào lớp 10 chuyên lý

Không như những quyển sách tham khảo được viết tràn lan hiện nay, chỉ nhặt nhạnh tài liệu trên mạng, in thành sách để bán. Quyển sách này tác giả là người rất có kinh nghiệm trong việc biên soạn đề cho các kì thi học sinh giỏi vật lý từ cấp Tỉnh đến cấp Quốc gia, thực hiện việc biên soạn một cách công phu, tất cả nội dung trong sách đều được viết ra với những ý tưởng rõ ràng. Chỉ cần đọc xong cuốn sách này, các em hoàn toàn tự tin bước vào kì thi.
Sau đây là một trong những đề thi trong cuốn sách Tuyển chọn 10 đề chất lượng thi vào lớp 10 chuyên lý.

Tuyển chọn 10 đề chất lượng thi vào lớp 10 chuyên lý - Đề số 6

Câu I. Đề số 6 - Tuyển chọn 10 đề chất lượng thi vào lớp 10 chuyên lý

Một cần thủ (một người câu cá) đã đóng cho mình một chiếc ghế dài nổi để đứng câu cá trên mặt hồ. Để làm được điều này, anh ấy đã lấy hai chiếc phao giống hệt nhau, rất nhẹ, có thành mỏng và rỗng bên trong, dạng hình trụ. Cần thủ gắn những chiếc phao vào một tấm ván nhẹ sao cho khoảng cách giữa tâm của những chiếc phao là $L=3\ \text{m}$ (hình 1). Cần thủ đứng ở chính giữa tấm ván và mỗi chiếc phao chìm 2/5 thể tích của nó.

Câu I. Đề số 6 - Tuyển chọn 10 đề chất lượng thi vào lớp 10 chuyên lý
Hình 1: Câu I - Đề số 6 - Tuyển chọn 10 đề chất lượng thi vào lớp 10 chuyên lý.
  1. Biết rằng phao hình trụ có diện tích đáy là $1000\ \text{cm}^2$ và chiều cao là $80\ \text{cm}$, khối lượng riêng của nước là $D_\text{n} =1000\ \text{kg}\ \text{m}^3$. Tính khối lượng $m$ của cần thủ.

  2. Trong quá trình cần thủ đứng câu cá, có một vết rò rỉ nhỏ ở một trong những chiếc phao và nước có thể vào được trong chiếc phao này. Để tấm ván luôn nằm ngang, cần thủ phải luôn di chuyển về phía một trong những chiếc phao. Khi cần thủ dịch chuyển được một đoạn bằng $0\text{,}6\ \text{m}$ thì nước tràn vào phao đã chiếm bao nhiêu phần trăm thể tích phao?

Câu II. Đề số 6 - Tuyển chọn 10 đề chất lượng thi vào lớp 10 chuyên lý

Một bồn tắm có dung tích $V=180\ l$ được cung cấp nước bởi hai vòi, vòi 1 cung cấp nước nóng và vòi 2 cung cấp nước lạnh. Nhiệt độ nước nóng từ vòi 1 xấp xỉ bằng $T_1=70\ \text{℃}$, và nếu mở nó hết công suất thì nước sẽ đầy bể trong thời gian $τ_1 = 15\ \text{phút}$. Nhiệt độ nước lạnh từ vòi 2 xấp xỉ bằng $T_2=15\ \text{℃}$, nếu mở vòi này hết công suất thì nước sẽ đầy bồn trong $τ_2=10\ \text{phút}$.

  1. Mở đồng thời cả hai vòi nước hết công suất trong thời gian $τ_3$. Thả vào bồn một cục nước đá nhiệt độ $t_\text{đ}=0\ \text{℃}$, khối lượng $m_\text{đ}=5\ \text{kg}$. Cục nước đá tan hết và nhiệt độ cân bằng của nước trong bồn là $0\ \text{℃}$. Tính $τ_3$.

  2. Đặt vào bồn (bồn chưa có nước) một cục nước đá nhiệt độ $0\ \text{℃}$ và khối lượng $m$, sau đó mở đồng thời cả hai vòi nước hết công suất cho đến khi nước đầy bồn. Khi nước trong bồn đạt nhiệt độ cân bằng thì cục nước đá tan hết. Tính giá trị cực đại của $m$.

Cho biết: Khối lượng riêng của nước là $D_\text{n} =1000\ \text{kg/m}^3$; nhiệt dung riêng của nước và nhiệt nóng chảy riêng của nước đá lần lượt là $c_\text{n} =4200\ \text{J/kg.℃}$ và $λ=330\ \text{kJ/kg}$; chỉ tính đến sự trao đổi nhiệt giữa nước và nước đá, bỏ qua tất cả sự trao đổi nhiệt đến các vật khác.

Câu III. Đề số 6 - Tuyển chọn 10 đề chất lượng thi vào lớp 10 chuyên lý

Hình 2 là sơ đồ mạch điện, gồm một nguồn điện có hiệu điện thế $U$, một điện trở $R$, một ampe kế lí tưởng và hai biến trở con chạy. Hai biến trở là hai đoạn dây kim loại khác nhau, hình trụ, chiều dài lần lượt là $36\ \text{cm}$ và $40\ \text{cm}$. Ban đầu các con chạy $C_1$ và $C_2$ ở chính giữa các biến trở và ampe kế chỉ $I_0=100\ \text{mA}$. Hai bạn Anh và Bảo được phân công tham gia một trò chơi với mạch điện này. Anh cầm con chạy $C_1$, Bảo cầm con chạy $C_2$. Một bạn dịch chuyển con chạy của mình một đoạn nào đó (làm cho số chỉ ampe kế thay đổi), bạn kia phải “đáp lai” bằng cách dịch con chạy của mình sao cho số chỉ ampe kế lại trở về giá trị $I_0$. Lần thứ nhất Anh dịch chuyển con chạy $C_1$ sang phải $4\ \text{cm}$ thì ampe kế chỉ $I_1=90\ \text{mA}$, Bảo đã “đáp lại” bằng cách di chuyển con chạy $C_2$ sang trái $5\ \text{cm}$.

Câu III. Đề số 6 - Tuyển chọn 10 đề chất lượng thi vào lớp 10 chuyên lý
Hình 2: Câu III - Đề số 6 - Tuyển chọn 10 đề chất lượng thi vào lớp 10 chuyên lý.
  1. Nếu bạn Bảo dịch chuyển $C_2$ từ vị trí ban đầu $6\ \text{cm}$ sang trái thì bạn Anh phải “đáp lại” Bảo bằng cách nào?

  2. Có thể xảy ra tình huống bạn Bảo không thể “đáp lại” bạn Anh hoặc tình huống bạn Anh không thể “đáp lại” bạn Bảo hay không?

  3. Cho biết $R=40\ \text{Ω}$, hãy tính $U$.

Câu IV. Đề số 6 - Tuyển chọn 10 đề chất lượng thi vào lớp 10 chuyên lý

Một vật có dạng một đoạn thẳng $\text{AB}$ được đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ, đầu $\text{A}$ nằm trên trục chính và cách quang tâm của thấu kính một khoảng $20\ \text{cm}$. Biết tiêu cự của thấu kính là $f_1=15\ \text{cm}$.

  1. Ảnh $\text{A}_1\text{B}_1$ của $\text{AB}$ qua thấu kính có chiều cao bằng bao nhiêu lần chiều cao của vật $\text{AB}$?

  2. Đặt một thấu kính phân kì tiêu cự $f_2=5\ \text{cm}$ sao cho trục chính của nó trùng với trục chính của thấu kính hội tụ. Thấu kính hội tụ nằm giữa vật AB và thấu kính phân kì. Khoảng cách giữa hai thấu kính là $l=10\ \text{cm}$. Ảnh $\text{A}_2\text{B}_2$ của vật $\text{AB}$ qua hai thấu kính có chiều cao bằng bao nhiêu lần chiều cao của ảnh $\text{A}_1\text{B}_1$ ở ý 1)?

  3. Xét hệ vật $\text{AB}$ và hai thấu kính ở ý 2). Giữ cố định vật $\text{AB}$, đổi chỗ của hai thấu kính cho nhau. Ảnh $\text{A}_3\text{B}_3$ của vật $\text{AB}$ qua hai thấu kính bây giờ có chiều cao gấp bao nhiêu lần chiều cao của ảnh $\text{A}_2\text{B}_2$?


Đầy đủ 10 đề và lời giải chi tiết

Các bạn có thể mua sách như sau:
Cách 1: Tại đây Tuyển chọn 10 đề chất lượng thi vào lớp 10 chuyên lý
Cách 2: Chuyển tiền qua mã QR sau đây (hoặc số tài khoản 9704229208780567543, MB bank) và nhập nội dung giao dịch là địa chỉ email của bạn để chúng tôi chuyển ngay sách cho bạn.
Giá mua sách là 100000 VNĐ
Mã QR Đề số 6 - Tuyển chọn 10 đề chất lượng thi vào lớp 10 chuyên lý


Đề số 6 - Tuyển chọn 10 đề chất lượng thi vào lớp 10 chuyên lý

Không có nhận xét nào: