Các chuyên đề vật lý

Chào mừng bạn đến với Các chuyên đề vật lý của Dạy học sáng tạo


Có thể là những bài viết về vật lý của tôi (Nguyễn Đình Tấn - Giáo viên Vật lý trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp - Quảng Bình), cũng có thể là những bài viết vật lý do tôi sưu tầm. Nhưng chắc chắn một điều rằng, tất cả các chuyên đề vật lý này rất chất lượng, có ý tưởng rõ ràng, gần gũi với giáo viên vật lý phổ thông và các em học sinh.


Không có nhận xét nào: